Aan de slag!

Succesvol aan de slag met de banenafspraak? Een greep uit de mogelijkheden.

Projectleider realisatie opgave banenafspraak
Een tijdelijke klus, die ik samen met de mensen in uw bedrijf klaar, zodat kennis behouden blijft en men voortaan de juiste wegen weet te bewandelen naar instanties, netwerken en kennisbanken. In principe is het mogelijk twee succesvolle plaatsingen te realiseren binnen 3 maanden, inclusief een groot deel van de borging.

Kosten-batenanalyse
Met een businesscase kan ik u in laten zien wat inclusief ondernemen u kost en wat het u op kan leveren, zodat een afgewogen en bewuste keus kan worden gemaakt. Duidelijk wordt waar het omslagpunt ligt en welke risico’s u nu werkelijk loopt, en welke maatregelen u kunt treffen. Dit helpt u ook als u wilt inschrijven op een aanbesteding, waarbij sprake is van SROI.

Intern proces op orde
Niets is lastiger dan twee losstaande processen op elkaar te laten aansluiten. In dit geval: Bijvoorbeeld hoe laat u de uitkering aan de kandidaat naadloos overlopen en aansluiten aan uw interne salarisproces? Andere voorbeelden zijn: het inregelen van de loonkostensubsidies en bonussen en vangnet, of  het passen maken van het indiensttredingsproces voor deze kandidaten binnen uw normale in- door en uitstroomproces.

Op de werkvloer
Voor een nieuwe medewerker regelt u de dagelijkse begeleiding. Daarnaast heeft u verwachtingen over het functioneren van de kandidaat. Een jobcoach kan de kandidaat helpen zijn weg in de organisatie te vinden en zich te bekwamen in goed werknemerschap. De afstemming tussen wat een kandidaat nodig heeft, en wat hij van de werkgever en van de jobcoach kan verwachten is een onderdeel dat ik in de praktijk kan begeleiden en inbedden in de organisatie.

Wat levert het op
Allereerst gemotiveerde helpende handen en dus arbeid! Kandidaten zijn over het algemeen erg blij met kansen die hen geboden worden. Dat neemt niet weg dat u als werkgever ook keus heeft, net als bij een normale werving- en selectieprocedure.