Banenafspraak: Start met een goede businesscase

Banenafspraak

De opgave voor de banenafspraak is nog steeds leidend. Voor 2018 geldt dat de sector overheid en onderwijs 12.250 banen dient te creëren. De sector markt staat komend jaar voor 31.000 banen aan de lat. Mocht dit aantal niet gehaald worden dan treedt de quotumheffing in werking. Voor de sector overheid is dit inmiddels een feit.

Businesscase

Een businesscase kan u inzicht geven in de mogelijkheden die uw organisatie heeft om invulling te geven aan de banenafspraak. Deze businesscase gaat verder dan alleen een scan voor mogelijke functies die geschikt zouden kunnen zijn voor kandidaten uit de doelgroep. Het levert u namelijk ook op dat u:

  • Inzicht heeft in kosten en baten per kandidaat
  • Inzicht in risico’s en bepalen van bijbehorende beheersmaatregelen
  • Duidelijkheid over keuzes in aanstellingsvormen en inbedding in je organisatie
  • Financiële mogelijkheden en uitdagingen en impactanalyse
  • Afweging tussen het realiseren van banen en de quotumheffing (sector overheid)
  • Advies over hoe u in uw organisatie stappen kunt nemen om tot resultaten te komen.

Voor wie

Een businesscase is interessant voor alle werkgevers die aan de slag willen met de banenafspraak, of meer in het algemeen met inclusief ondernemen.

Waarom

Inclusief ondernemen en de banenafspraak zijn sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Als werkgever wil je bewust een bijdrage leveren hierin, of je voelt het juist als een opgave. Omdat een keus hiervoor wel iets vraagt van je organisatie is het goed om te weten wat de impact zou kunnen zijn en hoe je deze het hoofd kunt bieden.

Tijd en kosten

Het schrijven van een businesscase voor uw organisatie doen we samen met uw professionals. Daarmee is de uitvoerbaarheid van de businesscase reëel en kunt u erop vertrouwen dat de juiste kennis bij de professionals aanwezig is zodra ik uw organisatie weer verlaat. Afhankelijk van de inhoud is een businesscase al mogelijk vanaf € 3.995,–