Quotumheffing

Quotumheffing

Eerder trad de quotumheffing in werking omdat de sectoren overheid en onderwijs niet aan hun opgave konden voldoen. In september 2018 is echter besloten de opgave voor de markt en overheid samen te voegen. En dan blijkt dat de totale opgave ruimschoots is gehaald. Dat betekent dat de quotumheffing niet zal worden doorgevoerd.

Mocht blijken dat de banengroei stagneert en dat er uiteindelijk een moment komt dat markt en overheid samen hun opgave niet halen, dan zal voor beiden de quotumheffing alsnog geactiveerd worden.

Het quotumpercentage bepaalt hoe veel procent van je verloonde uren uiteindelijk aan de doelgroep zou moeten worden besteed. Telling vindt plaats door het UWV. Het verschil drukt zich uit in de heffing, een boete die door de belastingdienst wordt geïnd. Het bedrag is € 5.000 per niet vervulde arbeidsplaats.

Goed voorbereid aan de slag? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via info@driemension.nl of telefonisch via nummer 06 – 109 09 314.