Succesvol inclusief ondernemen

Wanneer u invulling wilt geven aan de banenafspraak, ofwel inclusief ondernemen, dan vindt u op deze site volop informatie, hulp en tips.

Driemension is expert op het gebied van inclusief ondernemen en helpt werkgevers succesvol inclusief te ondernemen. Van advies, beleid of businesscase tot een deelproject of volledige ontzorging. Kijk bij de diensten welke mogelijkheden er zijn.

Inclusief ondernemen

De meeste organisaties en stichtingen richten zich op de plaatsing van kandidaten. Zo zijn er kennisplatforms,  tools voor jobcarving, bedrijfsscans, en kandidaten inclusief begeleiding op de werkvloer, rondom de kandidaat.

Inclusief ondernemen raakt je in je organisatie op meer plekken dan alleen daar waar de kandidaat aan het werk gaat. Vragen die voor u als werkgever ook belangrijk zijn:

  • Welke impact heeft het op mijn bedrijf en op mijn werknemers?
  • Hoe regel ik het administratief en organisatorisch en hoe dek ik mijn risico’s af?
  • Welke rechten heb ik als werkgever en wat zijn mijn plichten?
  • Hoe vind ik mijn weg naar de diverse instanties en leveranciers?
  • Welke besluiten moet ik nemen om het duurzaam verankerd te krijgen in mijn organisatie?
  • Wat betekent de quotumheffing voor ons?

Ik help u de antwoorden te vinden en ze om te zetten naar inclusief werkgeverschap. Als de drempel in uw organisatie voor deze kandidaten lager wordt, is het makkelijker om de opgave te realiseren!